pojištění podnikatelů

Pojištění podnikatelů

Druhy pojištění:
Pojištění podnikatelů BALPO
Přerušení provozu


Pojištění podnikatelů BALPO


je komplexní produkt, který umožňuje naplnit pojistné potřeby malých a středních podniků a živnostníků především v oblasti obchodu, výroby a služeb.
-    univerzální balíčkový produkt
-    velká variabilita pojištění a připojištění
-    dostatečné pokrytí rizik pro běžné podnikání
-    nové asistenční služby

Vytvořte si pojištění na míru - podle velikosti Vaší firmy
-    pojištění budov
-    pojištění věcí movitých
-    pojištění odpovědnosti

Asistenční servis k pojištění.

Naše bezplatné asistenční služby na čísle 488 125 125 oceníte v následujících situacích:
-    nouzový stav ve vaší kanceláři/provozovně - pošleme rychle instalatéra, elektrikáře, plynaře nebo sklenáře
-    provozovna nebo kancelář je neobyvatelná - zajistíme nouzový telefonický provoz, střežení objektu,
     pomůžeme vyhledat náhradní prostory
-    zajistíme právní asistenci pro trestní a přestupkové právo, občanskou nebo profesní odpovědnost a pro pracovně
     právní vztahy
-    bezodkladně vám poskytneme kontakt na kvalitního malíře, zámečníka, elektrikáře, atd.


Přerušení provozu

Předmětem pojištění jsou ušlý zisk a výdaje na krytí nezbytných nákladů. Nezbytné náklady jsou platby, které musí pojistník hradit na základě smluv (nájem, leasingové splátky, splátky úvěrů, soc. a zdravotní pojištění zaměstnanců, platy zaměstnanců apod.).

Varianta A
•    poškození nebo zničení prostor sloužících provozu, tj. místa pojištění
•    úrazu osoby odpovědné za provoz
•    rozhodnutí odpovědného orgánu z důvodu epidemie nebo nákazy
•    záplav a povodní

Varianta B
•    poškození nebo zničení prostor sloužících provozu, tj. místa pojištění
•    úrazu osoby odpovědné za provoz
•    rozhodnutí odpovědného orgánu z důvodu epidemie nebo nákazy
•    záplav a povodní
•    onemocnění osoby odpovědné za provoz

Možnost připojištění
•    krádež vloupáním a loupežné přepadení
•    onemocnění TBC a hepatitis s limitem plnění za 6 měsíců (pouze k variantě B)
•    připojištění horních končetin, 5 variant pojistných částek, pevně stanovené roční pojistné (pouze k variantě B)

Kdo může být pojištěn?

Advokát, Cukrář, Drogista, Fotograf v ateliéru, Hodinář, Kadeřník, Klenotník, Knihkupec, Kosmetička, Krejčí, Květinář, Lahůdkář, Lékárník, Lékař, Manikér, Masér, Notář, Obchodník – elektro, Obchodník – potraviny, Obchodník s auty, Obchodník s výpočetní technikou, Obchodník s barvami, Obchodník se zvířaty, Optik, Papírník, Pedikér, Pekař, Právník, Psychoterapeut, Rehabilitační pracovník, Fyzioterapeut, Řezník, Stomatolog, Trafikant, Truhlář (i umělecký), Veterinář, Zahradník, Zámečník, Zdravotnický pracovník, Zdravotnický pracovník dopravce, Zlatník, Zubní a mikrobiologický laborant.

Hlavní výhody:
-    cena pojištění
-    možnost až tří míst pojištění
-    dvě varianty pojištění: levnější pojištění bez rizika nemoci: VARIANTA A, komplexnější pojištění
     s rizikem onemocnění: VARIANTA B
-    tři varianty připojištění k VARIANTĚ B: připojištění proti onemocnění TBC a hepatitidou, připojištění
     horních končetin, připojištění krádeže vloupáním a loupežného přepadení