pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti - Pojištění nemovitosti

Druhy pojištění:

DOMOV VARIANT
TOP EXKLUSIV
TOP STANDARD

 

Pojištění domácnosti:        

Domácnost - co je pojištěno?
-    celý obsah bytu využívaný k osobním účelům členů domácnosti včetně cenností, elektroniky, starožitností
-    součásti a příslušenství budov
-    domácí a hospodářská zvířata
-    náklady na odstranění následků po pojistné události
-    zařízení kanceláře pod stejným uzavřením jako byt
-    mimo byt se pojištění vztahuje i na věci uložené na půdě, ve sklepě apod.

Domácnost - jaká nebezpečí jsou pojištěna?
-    požár, výbuch, zřícení nebo náraz těles ze vzduchu, úder blesku, kouř, rázová vlna, náraz vozidla
-    vichřice, tíha nebo sesuv sněhu, zřícení skal, pád kamenů, sesuv půdy, krupobití
-    krádež vloupáním a loupežné přepadení, úmyslně způsobené škody při vloupání
-    škody způsobené vodou z vodovodního zařízení a dešťovou vodou z vnitřních svodů
-    katastrofické škody způsobené lavinami, povodněmi, záplavami, závalem a zemětřesením
-    škody na chlazeném a mraženém zboží při selhání chladírenského zařízení
-    škody způsobené přepětím proudu, rozbití skel, apod. lze připojistit
-    odpovědnost za škodu pojištěného a ostatních osob žijících ve společné domácnosti
     (dětí až do dovršení věku 27 let), popř. dalších osob uvedených ve smlouvě a obývajících pojištěnou domácnost, např.:
1. jako uživatele bytu
2. z neprofesionálního výkonu sportu
3. z držení malých domácích zvířat (odpovědnost za škodu z chovu hospodářských a divokých zvířat lze pojistit samostatně)
4. z ubytování cizích osob, pokud není nutné živnostenské oprávnění
5. z poškození najatých budov a prostor a v nich se nacházejícího inventáře


Pojištění nemovitosti:

Nemovitosti - co je pojištěno?
-    rodinné domy jednobytové a dvoubytové, bytové jednotky v osobním vlastnictví
-    vedlejší budovy a jejich součásti a příslušenství
-    součásti a příslušenství na ohraničeném pozemku – terasy, pergoly, nádrže, antény apod., a také ohraničení jako taková
     (zdi, ploty)
-    náklady na odstranění následků po pojistné události
-    pojistit lze i dům či bytovou jednotku ve výstavbě

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?
-    požár, výbuch, zřícení nebo náraz těles ze vzduchu, úder blesku, kouř, rázová vlna
-    vichřice, tíha nebo sesuv sněhu, zřícení skal, pád kamenů, sesuv půdy, krupobití
-    škody na budovách, na ohraničení pozemku nebo kulturách vzniklé nárazem silničního vozidla
-    škody způsobené vodou z vodovodního zařízení
-    katastrofické škody způsobené lavinami, povodněmi, záplavami, závalem a zemětřesením
-    odcizení vnějších stavebních součástí
-    další nebezpečí, jako např. škody nástřikem barev na fasádách budov; škody způsobené přepětím proudu, rozbití skel,
     zkrat elektromotorů, apod. lze připojistit
-    odpovědnost vlastníka budovy a pozemku za události, z nichž může vzniknout povinnost nahradit škodu, např.:
     - z vlastnictví a péče o pojištěnou nemovitost včetně staveb a zařízení zacházejících se v ní nebo    na ní (např. bazény a zahrady)
     - spolupojištěny jsou závazky k náhradě škod od osob, které jednají pro pojištěného z jeho pověření
     - z ubytování cizích osob v pojištěné nemovitosti, pokud k tomu není nutné úřední povolení
     - závazky k náhradě škod pojištěného jako stavebníka z provádění demoličních, stavebních, opravárenských a výkopových prací
       na pojištěném pozemku

 

Druhy pojištění domácnosti/nemovitosti:

DOMOV VARIANT
-    v jedné smlouvě lze pojistit všechna rizika pro stavbu i domácnost, včetně pojištění odpovědnosti
-    umožníme Vám "poskládat" si pojištění přesně podle Vašich potřeb a představ
-    asistence: zajistíme odborníky, kteří Vám pomohou při závadě nebo v nouzi, a to bezplatně do určeného limitu
-    poskytneme zdarma i další nadstandardní asistenční služby (právní a IT asistence)

Jen Domov VARIANT nabízí nadstandardní pojistné krytí s velkou variabilitou spoluúčastí, s možností navýšení limitů pojistného plnění a s mimořádnými bezplatnými asistenčními službami.
A k tomu spoustu dalších výhod
-    pojištění odpovědnosti do Vámi zvoleného limitu, až 20 milionů korun
-    pojistíme i hůře zabezpečené nemovitosti a domácnosti
-    chráníme také všechny vedlejší stavby i domácí mazlíčky
-    poskytujeme zdarma širokou a nadstandardní asistenci již v základu

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?
-    požár, úder blesku, výbuch pád letadla, kouř apod.
-    živel - vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád stromů, sesuv půdy, atmosférické srážky
-    katastrofy - povodeň, záplava, lavina, zemětřesení
-    voda - vodovodní škody, mráz, ztráta vody
-    odcizení - krádež vloupáním, loupežné přepadení, vandalismus
-    ostatní - náraz vozidla, rozbití skla, přepětí, podpětí, porucha chladících zařízení, únik vody z akvárií
-    odpovědnost z běžného občanského života včetně vedení domácnosti
-    odpovědnost z držení drobných domácích zvířat

Dejte si pozor na podpojištění

Stanovte přiměřenou hodnotu pojištěné nemovitosti nebo domácnosti. Pokud je v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší, než je skutečná hodnota předmětu pojištění, dochází k podpojištění, a může Vám být vyplaceno nižší pojistné plnění, které nebude stačit na plnohodnotnou obnovu Vašeho majetku. Výši pojistné částky si určuje klient, a má vždy odpovídat stavební hodnotě budovy/stavby a hodnotě zařízení domácnosti.         
 

TOP EXKLUSIV

-    produkt určený pro novější domky a nadstandardně vybavené domácnosti
-    v jedné smlouvě možnost pojistit všechna rizika pro stavbu i domácnost
-    možnost pojištění i v záplavové zóně 4 (s vyloučením záplav a povodní)

Nově balíček asistence v základu
-    zajištění odborníka v případě havárie nebo technické poruchy - limit na materiál 5 000 Kč, čas na opravu
     max. 90 min.
-    zajištění zámečníka při ztrátě klíče nebo zabouchnutí klíčů od dveří - limit na materiál 2 000 Kč, čas
     na opravu max. 60 min.
-    zajištění technika při poruše domácího spotřebiče nebo odvoz do opravny - limit na materiál 0 Kč,
     limit na čas 60 min.
-    připojistit lze balíček Top Asist - navíc asistenci na zdraví, právní asistenci a asistenci  zahrada
 

TOP STANDARD
-    produkt, kterým je možné dobře pojistit celou domácnost i stavbu
-    produkt určený pro starší domky a středně vybavené domácnosti
-    v jedné smlouvě možnost pojistit všechna rizika pro stavbu i domácnost
-    možnost pojištění i v záplavové zóně 4 (s vyloučením záplav a povodní)

Nově asistence v základu

-    zajištění odborníka v případě havárie nebo technické poruchy - limit na materiál
     5.000 Kč, čas na opravu max. 90 min.
-    zajištění zámečníka při ztrátě klíče nebo zabouchnutí klíčů od dveří - limit na materiál
     2.000 Kč, čas na opravu max. 60 min.
-    zajištění technika při poruše domácího spotřebiče nebo odvoz do opravny - limit na
     materiál 0, limit na čas 60 min.
-    připojistit lze balíček Top Asist - navíc asistenci na zdraví, právní asistenci a
     asistenci zahrada