úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Druhy pojištění:
Pojištění PROGRES II

Milionová ochrana


Pojištění PROGRES II


Jedním z následků úrazu může být i dlouhodobá ztráta možnosti výdělku, což může svým způsobem postihnout i vaše nejbližší. Myslete včas na dostatečnou pojistnou ochranu.

Dlouhodobé úrazové pojištění

Pojištění PROGRES II je určeno pro samostatné úrazové pojištění až 2 dospělých osob a až 6 dětí. Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ úrazů, ke kterým dojde v době trvání pojištění kdekoliv na světě.

Jaká rizika nabízíme?
-    pojištění pro případ smrti úrazem, 2x pojistné plnění v případě dopravní nehody
-    pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu s progresivním plněním (až šesti násobek)
     již od 0,5 %

-    denní odškodné od 10. dne zpětně (možnosti sjednat i s progresivním plněním)
-    nemocniční odškodné za úraz / nemocniční paušál
-    balíček KPZ (kosmetické zákroky, popáleniny, zlomeniny) v důsledku úrazu
-    připojištění invalidity následkem úrazu

V případě jakýchkoliv dotazů nám napište na e-mail: sykora@kvalitni-pojisteni.cz.

Kolektivní úrazové pojištění
-    dlouhodobé kolektivní pojištění slouží k pojištění zaměstnanců jedné firmy, členů zájmové skupiny,
     dětí ve školách a školkách, ale třeba i k pojištění dobrovolných hasičů

-    krátkodobé kolektivní pojištění je možné využít např. k pojištění víkendových sportovních akcí (teambuilding),
     letních táborů, lyžařských kurzů, škol v přírodě, školních výletů, atd.

Nabízíme 9 tarifů pro dlouhodobé kolektivní pojištění a 2 tarify pro krátkodobé kolektivní pojištění.

Hlavní výhody:
•    jednoduchá administrace ze strany pojistníka
•    nízká cena
•    sleva za počet osob
•    denní odškodné bez nutnosti pracovní neschopnosti
•    speciální tarif pro členy dobrovolných hasičských organizací
•    možnost volby pojišťované doby činnosti u firemních pojištění (pracovní doba/24 hodin/pracovní doba + cesta
     z práce a do práce)

•    velká flexibilita – možnost výběru pojistných částek a rizik

Parametry kolektivního úrazového pojištění

V rámci tarifů lze pojistit:
-    pojištění pro případ smrti následkem úrazu pojistné plnění se zvyšuje na dvojnásobek sjednané pojistné
     částky, pokud je smrt bezprostředně zapříčiněna úrazem způsobeným dopravní nehodou
-    trvalé následky úrazu toto pojištění lze sjednat ve variantě od 0,5 % nebo od 10 % trvalých následků
     s šestinásobným progresivním plněním. Výplata pojistného plnění odpovídá příslušnému stupni trvalých
     následků podle aktuálních oceňovacích tabulek pojistitele
-    denní odškodné od 10. dne zpětně pojištění, v rámci kterého pojistitel poskytne pojistné plnění za dobu
     nezbytné doby léčení v důsledku úrazu již od prvního dne (pokud doba léčení přesáhne 10 dní)
-    nemocniční odškodné pojištění, jehož účelem je kompenzace nezbytných nákladů spojených s pobytem
     v nemocnici následkem úrazu. Nárok na plnění vzniká za každý den pobytu v nemocnici
-    invalidita III. stupně způsobená úrazem v případě přiznání invalidity III. stupně v důsledku úrazu je pojištěnému
     vyplaceno plnění formou jednorázového plněníMilionová ochrana

Těžký úraz s trvalými následky je zásahem do života a znamená změnu, vyžadující mimo jiné nemalé finanční prostředky. Pro tento případ je konstruován produkt „Milionová ochrana“.
Dosáhne-li zdravotní postižení klienta po úrazu určitého rozsahu, je klientovi vyplacena částka 1.000.000 Kč.
Vzhledem k stále většímu počtu tragických dopravních nehod nejen na silnicích vyvinula UNIQA dopravní úrazové pojištění:
-    krytí rizik spojených s častým cestováním autem
-    prostředky hromadné dopravy (autobusem, vlakem, MHD)

Produkt také obsahuje pojištění plné invalidity třetího stupně a pojištění nemocničního odškodného po dobu léčení následků úrazu:
-    v případě invalidity třetího stupně vyplácí je vyplácena pojištěnému měsíční renta, která má za cíl nahradit nečekaný
     a rychlý propad příjmů
-    u nemocničního odškodného je vyplacen trojnásobek pojistné částky v případě hospitalizace z důvodu úrazu, při které
     je nutná operace klienta

Jaké varianty nabízíme?
-    pojištění Milionová ochrana - 1 000 000 Kč pro trvalé následky od rozsahu 50% trvalých následků úrazu
-    připojištění Double k Milionové ochraně - 50 000 Kč pro smrt úrazem, 1 000 000 Kč pro trvalé následky od rozsahu
     50% trvalých následků úrazu
-    připojištění 25 k Milionové ochraně - 500 000 Kč pro trvalé následky od rozsahu 25% do rozsahu 49,9% trvalých následků úrazu
-    dopravní pojištění / Dopravní pojištění TIR - 1 000 000 Kč pro smrt dopravním úrazem, 1 000 000 Kč pro trvalé následky dopravního
     úrazu od rozsahu 25%
-    pojištění invalidity třetího stupně následkem úrazu - 5 000 Kč měsíční důchod
-    pojištění nemocničního odškodného (hospitalizace po úrazu) - 1 000 Kč / den pobytu v nemocnici bez chirurgického zákroku,
     nebo 3 000 Kč / den pobytu v nemocnici s chirurgickým zákrokem

Jako bonus (nelze sjednat samostatně) můžete získat za zvýhodněnou cenu úrazové pojištěníPROGRES umožňující progresivní růst pojistného plnění v závislosti na stupni trvalých následků.