Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel
 

Druhy pojištěníHavarijní pojištění

Sjednejte si pojištění a získejte:
-    10% sleva za kombinaci produktů povinného ručení a KASKO z pojištění odpovědnosti
-    sleva až 50 % z pojištění za zabezpečení vozu
-    balíček připojištění jako bonus: zvýhodněné připojištění zavazadel a sedadel
-    variabilní volba spoluúčasti
-    zvýhodněné sazby pro starší auta
-    pro nové klienty možnost převzetí výhodnějšího bonusu z povinného ručení
-    nárok na pojistné plnění uplatněný z doplňkových pojištění nemá vliv na Bonus/Malus v povinném ručení ani v havarijním pojištění
​​-    asistenční služba 24/7 - součástí každého pojištění zdarma.  Doplňkově lze sjednat rozšířenou asistenční službu Komfort a SafeLine

Výhody:
-    možnost využívat 24 hodin denně služeb Leták asistence 2015
-    slevu až 20% za odpovídající zabezpečení vozidla, při pojištění pro případ odcizení slevu až 40% z pojistného
-    jízda bez nehod se opravdu vyplatí - díky systému Bonus/Malus sleva až 50% z celkového pojistného
-    pojištění platné na celém území Evropy
-    zvýhodněnou cenu (sleva 50%) na provedení SBZ OCIS (pískování skel) poskytuje smluvní partner CEBIA na základě uzavření smlouv
     pro pojištění vozidla u UNIQA

Sezonní pojištění:
-    specifická verze pojištění pro vozidla aktivně provozovaná pouze v létě nebo v zimě
-    letní období - hlavní sezóna od 1.4. do 31.10.
-    zimní období - hlavní sezóna od 1.10. do 30.4.
-    sleva 30% z pojistného za omezený rozsah pojištění v době vedlejší sezóny
-    seznam osobních vozidel a motocyklů, u kterých lze toto pojištění sjednat

UNIQA při přijetí do havarijního pojištění doporučuje u většiny vozidel minimální zabezpečení - SBZ OCIS („pískování“ skel a registrace vozu
v databázi OCIS. Tato registrace platí do doby změny vlastníka vozidla).

-    klientům UNIQA poskytuje partner CEBIA 50% slevu z běžné ceny
​-    u dražších vozidel UNIQA doporučuje navíc aktivní zabezpečení - UNIQA SafeLine
​-    UNIQA za zabezpečení SBZ OCIS poskytuje 10% slevu z havarijního pojištění

Je-li vozidlo ojeté, vyžaduje UNIQA fyzickou prohlídku vozidla s fotodokumentací tzv. VINFOTO, která se realizuje pracovníky UNIQA či prostřednictvím více než 500 smluvních pracovišť CEBIA.
Pro Prahu a okolí Vám na požádání zajistíme VINFOTO.

Služba pískování autoskel - Pro vozidla s tímto ochranným značením skel poskytuje UNIQA slevu na havarijním pojistném.


Povinné ručení

Sjednáním získáte:
-    bonus 5 % za každý rok trvání pojištění beze škod - získejte slevu až 50 %
-    širokou asistenční službu 24/7 ZDARMA (přehled asistence)
-    zvýhodnění motoristů s bydlištěm mimo velkoměsta
-    rychlou likvidaci zaviněných i nezaviněných škod
-    individuální pojistné dle konkrétních charakteristik klienta
​​-    on-line sledování procesu vyřízení škody 

Maximální podpora v nouzi - asistence Komfort
-    vás stojí méně než 2 Kč za den
-    oprava vozidla na místě do 5 000 Kč nebo 300 EUR
-    oprava vozidla delší než 8 hodin - dle situace dodáme náhradní vozidlo až na 5 dní nebo zajistíme náhradní
     dopravu vlakem či letecky

-    zaplatíme i náhradní ubytování v ceně do 2 500 Kč nebo 400 EUR

Součástí této asistence může být i přímá likvidace škod - služba PROFÍK. Autonehodu nyní vyřešíme za vás (bez ohledu na to, u které pojišťovny má viník škody povinné ručení)!
-    vyřízení škody nemá vliv na bonus jak v povinném ručení, tak havarijním pojištění
-    neodečteme žádnou spoluúčast
-    zajistíme zapůjčení náhradního vozidla na dobu až 30 dnů
-    zajistíme opravu vozu ve smluvním servisu UNIQA

SafeLine - výhodné pojištění, se kterým ušetříte:
-    aktivní asistence UNIQA SafeLine – jedinečný systém ochrany života motoristy a vozidla UNIQA SafeLine
     je první asistenční služba pro Váš vůz a jeho posádku, která se sama zapojí do efektivního řešení
     nouzových situací, ve kterých hraje důležitou roli čas. Nárazové čidlo umístěné ve vozidle okamžitě
     automaticky přenáší signál o havárii na dispečink asistenční služby, která ihned zorganizuje potřebnou pomoc.
     Palubní jednotka navíc hlídá automobil a spolehlivě lokalizuje vůz při odcizení. Ale UNIQA SafeLine umí ještě více…

•    sleva až 25% z pojištění odpovědnosti i havarijního pojištění KASKO v závislosti na počtu ujetých km a zvoleném produktu
•    sleva 20% z havarijního pojištění KASKO za variantu SECURITY nebo 5% za variantu RENT+

Výhody:
•    bezpečí na cestách: po havárii asistence zajistí pomoc, i když řidič vůbec nic neudělá (nemůže se hýbat, má rozbitý mobil apod.)
•    pojistné v závislosti na ujetých km a zvoleném produktu, zvýhodněný provoz vozu na dálnici (počítá se pouze polovina km)
•    rozsáhlá asistence - zapůjčení náhradního vozu až na 5 dní, úhrada pracovních úkonů a cesty servisního technika do 5 000 Kč
     v ČR, do 300 EUR v zahraničí, defekt pneumatiky, n
edostatek nebo záměna paliva, zabouchnutí klíčů ve vozidle, ubytování v hotelu,
     taxi z místa nehody do cíle cesty atd.

•    hlídání vozidla 24 hodin denně
•    zvýšená pravděpodobnost nalezení odcizeného vozu
•    kniha jízd
•    B-Call tlačítko pro přivolání asistenční pomoci


Doplňková připojištění:

POJIŠTĚNÍ SKLA
pro případ poškození či zničení skel lze sjednat ve dvou variantách: samotné čelní sklo či všechna skla vozidla.

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADLA
pouze zavazadla cestujících ve vozidle. Lze uzavřít na pojistné částky 5 000 Kč až 100 000 Kč.

POJIŠTĚNÍ SEDADLA
v případě havárie umožňuje cestujícím finanční náhradu za škody na životě, trvalých následků na zdraví či za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu při havárii. Pojištění se uzavírá v několika variantách násobků pojistných částek a lze jej uzavřít buď pouze řidiče nebo všechny osoby cestující ve vozidle.


Asistenční služba

Základní asistence UNIQA je součástí pojištění povinného ručení i havarijního pojištění KASKO.
Za příplatek si můžete rozsah zvětšit na „Komfort asistenci“ či "Transport asistenci", určenou pro nákladní vozidla:
-    je s Vámi všude a vždy připravena pomoci
-    operátoři zajistí pomoc při nepříjemnostech
-    pomůžeme s opravou či odtažením nepojízdného vozidla u nás i v zahraničí
-    zajištění ubytování nebo dopravu cestujících do místa bydliště či cíle cesty

ASISTENČNÍ SLUŽBA UNIQA +420 272 101 020
Pokud vaše vozidlo potřebuje odtah nebo opravu, zavolejte na linku 1224

Nedílnou součástí Komfort asistence je i produkt přímé likvidace škod „PROFÍK“:
Co znamená „služba přímá likvidace škody“?
-    komplexní vyřízení škodné události, způsobenou prokazatelně nezaviněnou dopravní nehodou, přímo u UNIQA, bez ohledu
     na pojišťovnu viníka nehody

-    klient UNIQA se obrací přímo na likvidační službu UNIQA
-    UNIQA poškození zdokumentuje, škodu zlikviduje, vyplatí pojistné plnění a sama si pak s pojišťovnou viníka náklady
     na pojistné plnění vyrovná


Co s tímto produktem získáte?
-    škodná událost bude vyřízena rychle a korektně
-    po dobu opravy vozidla možnost zápůjčky náhradního vozidla
-    odtah vozidla z místa nehody přímo do smluvního servisu
-    UNIQA provádí ve svých smluvních servisech likvidaci škody tzv. na „krycí dopis“ (klient nemusí vynakládat žádné prostředky
     na opravu svého poškozeného vozidla)Flotilové pojištění

je určeno pro společnosti, které využívají ke svému podnikání minimálně 5 vozidel.
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na:
-    e-mailové adrese: sykora@kvalitni-pojisteni.cz a my Vám maximálně do dvou pracovních dní předložíme nabídku
     flotilového pojištění


UNIQA Vám v rámci flotilového pojištění nabízí:
-    podmínky flotilového pojištění jsou výhodnější než pojištění v rámci individuálního pojištění
-    ve výši pojistného zohledníme předchozí bezeškodní průběh obchodní slevou nebo systémem Bonus/Malus
-    stejnou obchodní slevu nebo Bonus lze vždy využít i pro nově pořízené vozidlo zařazované do vaší flotily
-    možnost področních plateb bez jakéhokoli navýšení pojistného (pololetní, čtvrtletní, měsíční)
-    v případě uzavření flotilového pojištění přímo s centrálou UNIQA, garantujeme výhodnější sazby (pro nové klienty)
-    včasné vytištění a zaslání Zelených karet pro všechna Vaše pojištěná vozidla
-    individuální péče
-    vyúčtování pod jedním variabilním symbolem za celý soubor vozidel (možné zasílat i v elektronické podobě)

Likvidace:
-    rychlá a korektní likvidace škod, automatickou součástí všech smluv je Leták asistence vozidel 2015
-    prohlídky poškozených vozidel prostřednictvím mobilních techniků do 48 hodin od nahlášení škody
-    možnost využívání rozsáhlé sítě téměř 600 smluvních servisů
-    platbu pojistného plnění na smluvní servis („krycí dopis“) realizujeme do 24 hodin od doručení faktury, ostatní škody
     likvidujeme do pěti pracovních dní od doručení vyžádaných
podkladů

V rámci flotilového pojištění Vám nabízíme tyto produkty pojištění:
-    pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
-    havarijní pojištění KASKO


Pojištění právní ochrany

Produkt slouží majitelům, provozovatelům, nájemcům vozidel a také všem osobám, které se v tomto vozidle oprávněně nacházejí. Pojištění právní ochrany je stále považováno za doplňkový produkt, jehož potenciál zatím není zdaleka využitý.

 

UNIQA a D.A.S. se rozhodly společně se zasazovat o to, aby se pojištění právní ochrany stalo stabilní součástí skutečně komplexní pojistné ochrany motoristů.